LevveL Utveckling AB

 

LevveL Utveckling AB erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling, ledarutveckling, kvalitet, miljö och arbetsmiljö till företag och organisationer. Visionen är att organisationer och medarbetare som utvecklas är förutsättningen för en långsiktigt lönsam verksamhet.

 

LevveL Utveckling AB ägs och drivs av Tina Hernnäs med mer än tjugo års erfarenhet av utveckling av organisationer. 

 

LevveL Utveckling AB

www.levvel.se