LevveL Utveckling AB erbjuder konsultstöd, projektledning,

utbildning och utredningar

 

- Ledarutveckling

- Målstyrning

- Strategiarbete

- Processanalyser

- ISO 9001/14001

- LEAN

- ISO 26000 Socialt ansvarstagande

- Svanen

- Klimatneutralitet

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

- Systematiskt brandskyddsarbete

- Hälsomedvetet ledarskap

- Coaching av individer och grupper

- Styrelsearbete

 

LevveL Utveckling AB

www.levvel.se