CV

Professionella ambitioner

  • Att bidra till företags och individers utveckling och framgång.
  • Att utveckla mig själv och min omgivning genom samarbete med andra.

 

Utbildningar och anställningar

 2008  -                                LevveL Utveckling AB

Egen konsultverksamhet inom kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och organisationsutveckling. 

 

2001 – 2008                        Elanders Gotab/Elanders Sverige AB

Miljö-, kvalitets och arbetsmiljöchef. Produktionschef. Ledningsgruppen.

 

1997 – 2001                        IMT/ Framkom

                                            Organisationskonsult. Marknadschef. 

                                            Ledningsgruppen.

 

1995 – 1997                        Bromma-Tryck AB

                                            Projektledare/säljare.

1994 – 1995                        GrafoMedia Utbildnings AB

                                            Projektledare.

 

1990 – 1994                        Grafiska Industriförbundet/ Grafiska Företagens Förbund

                                            Handläggare, projektledare.

1988 – 1990                        Högskolan Borlänge

                                            Grafisk Ingenjörsutbildning, 80 p.

 

Lead Auditor Training Course (ISO 9001/14001), CANEA, 2013

Diplomerad samtalscoach, Humanova, 2011

Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademien, 2009

LEAN-ledarutbildning, Sandholm Associates, 2009

ELANDERS ledarskola, 2005

Personlig Utveckling, Humanova, 2004-2005

Effektivare Ledarskap, Mercuri International, 2002

ISO 9000/14000-utbildningar

Arbetsmiljöutbildningar

LevveL Utveckling AB

www.levvel.se